Nové predajné miesta

Vážený zákazníci, našu kvasenú kapustu nájdete aj v Metre v Košiciach a v sieti podnikových predajní Mäsokombinátu NORD SVIT, s.r.o.. Viac v... ( VIAC )